zlobek@ugdarlowo.pl
+48 605 252 006
Gminny Żłobek Dziecięcy Zakątek w Rusku

Zgodnie z uchwałą NR XXVIII.305.2020 RADY GMINY DARŁOWO z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Rusku opłaty wynoszą:

 

  1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Rusku, zwanym dalej Żłobkiem w wysokości 300 zł za miesiąc kalendarzowy, w wymiarze do 10 godzin dziennie.
  2. Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem w Żłobku powyżej 10 godzin dziennie w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę pobytu.
  3. Rodzice i opiekunowie prawni korzystający ze Żłobka w trakcie realizacji projektu pn.: „Pierwszy Żłobek w Gminie Darłowo!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, są w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku całkowicie zwolnieni z opłat, o których mowa w pkt. 1.
  4. Ustala się maksymalną wysokość dziennej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku w wysokości 9 zł za każdy dzień pobytu.